Co nabí­zí­me:
- vakcinace, čipování­, vystavování­ pasů
- interní­ medicína
- chirurgie
- odstraňování­ zubní­ho kamene
- prodej léčiv (odčervení­, protiparazitické léky, ...)
- prodej krmiv a veterinárních diet

Lékař:
MVDr. Lukáš Beránek
- promoval 2007
- praxe na Animal Clinic Praha
- 4 roky veterinární­ léčba na AZ-vet Praha

MVDr. Veronika Beránková
- promovala 2007
- praxe na veterinární­ klinice Madridská Praha 10 a v ZOO Praha u MVDr. Vodičky
- působila 2 roky jako veterinární­ lékař na klinice Sokolníky Praha 9Často Kladené Dotazy